مدیرعامل ایران خودرو: قرعه‌کشی ادامه دارد/فروش قسطی محصولات در روزهای آینده


تهران- ایرنا- مدیرعامل ایران خودرو با تشریح جزئیات جدیدی از درباره طرح پیش فروش خودرو به شکل لیزینگ، از ادامه قرعه‌کشی محصولات شرکت خودروسازی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84988253/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%82%D8%B3%D8%B7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1