مدیران دستگاه‌ها برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری را به کمیته بهره‌وری لرستان ارائه دهند

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401072111251/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C

میرسامان پیشوایی اظهار کرد: برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری دستگاه‌ها در صورت تصویب در کمیته برای سازمان بهره‌وری کشور ارسال خواهند شد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور اظهار کرد: طبق مطالبه رئیس جمهور ما باید حدود سه و نیم درصد از هشت درصد رشد اقتصادی را از محل بهره‌وری ایجاد کنیم.

ایسنا/لرستان رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور گفت: مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری در دستگاه تحت مدیریت خود را به کمیته بهره‌وری استان ارائه دهند.

وی گفت: جلسه شورای اداری لرستان نیز امروز با این رویکرد با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد.

وی همچنین به امضا تفاهم نامه چهارجانبه در حاشیه این جلسه اشاره کرد و گفت: این تفاهم‌نامه بین سازمان بهره وری، استانداری لرستان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دانشگاه لرستان به امضا رسید.

پیشوایی ادامه داد: طبق این تفاهم نامه دانشگاه لرستان به عنوان معین کمیته بهره‌وری استان در زمینه دانش، پژوهش، فناوری و مشاور علمی در کنار کمیته خواهد بود.

وی ادامه داد: در مجموع گزارش برنامه‌های ارتقاء بهره‌وری در هر استان به صورت هر سه ماه یک بار به هیأت دولت گزارش داده خواهند شد.

پیشوایی افزود: در این راستا ما در سازمان ملی بهره وری دستگاه به دستگاه و استان به استان سفر و بازدید داشته و جلساتی را با این رویکرد برگزار خواهیم کرد.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری کشور با اشاره به سیاست‌های کلی برنامه هفتم بند اول آن در خصوص تأکید بر رشد اقتصادی از محل بهره‌وری، عنوان کرد: با توجه به احکامی که به صورت قانونی تصویب و آیین نامه‌های اجرایی که در ادامه خواهیم داشت باید از همین الان تدبیر کنیم که چه کنیم که در زمینه بهره‌وری بتوانیم از ظرفیت‌های لرستان و دستگاه‌های اجرایی آن استفاده کنیم.

رئیس سازمان ملی بهره‌وری تصریح کرد: لرستان سومین استان کشور بعد از مازندران و یزد است که این تفاهم نامه در آن امضا می‌شود.