مدارک مالکیت استقلال و پرسپولیس برای مجوز حرفه‌ای بارگذاری شد

بر اساس این گزارش، یکی از مهم‌ترین مشکلات سرخ‌آبی‌ها که باعث شد مجوز حرفه‌ای این دو باشگاه صادر نشود و پرسپولیس و استقلال از لیگ قهرمانان آسیا در سال ۲۰۲۲ حذف شوند، مالکیت مشترک این دو باشگاه و البته دولتی بودن آن‌ها بود.

وی ادامه داد: امروز شخصا با تعدادی از معاونان سازمان خصوصی‌سازی حضوری به دو باشگاه استقلال و پرسپولیس رفته‌ام تا بر روند بارگذاری مدارک توسط هر دو باشگاه نظارت کنیم. اکنون کار در دو باشگاه انجام شده است.

طبق قانون، هیچ شخص حقیقی و حقوقی نمی‌تواند در یک تورنمنت، مالکیت دو باشگاه را در اختیار داشته باشد تا شائبه هرگونه تبانی از بین برود.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی از بارگذاری مدارک مالکیت استقلال و پرسپولیس برای مجوز حرفه‌ای خبر داد.

حسین قربان‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا، درمورد مدارکی که قرار بود سازمان خصوصی‌سازی برای دو باشگاه استقلال و پرسپولیس جهت بارگذاری در سامانه صدور مجوز حرفه‌ای ارسال کنند، توضیح داد: قرار بود سازمان خصوصی‌سازی به این دو باشگاه مجوز دهد که این اتفاق افتاده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402013016519/%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF