مخبر: صنایع پایین دستی مس برای تولید ثروت در کشور فعال شود


تهران – ایرنا – معاون اول رئیس جمهور بر لزوم پرهیز از خام فروشی تأکید کرد و گفت: باید تلاش کنیم به جای خام‌فروشی، زنجیره پایین دستی صنایع همچون صنعت مس را با اتکا به ظرفیت‌های موجود فعال کنیم تا شاهد ارزش افزوده هر چه بیشتر و تولید ثروت برای کشور باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84985772/%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AB%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B4%D9%88%D8%AF