مخالفت مجلس با دادن یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

مخالفت مجلس با دادن یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت صبح امروز(سه شنبه) و در جریان بررسی بخش درآمدی تبصره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۲ کل کشور، پیشنهاد حسین حسین زاده مبنی بر پیش بینی ساز وکاری برای اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو را بررسی و در نهایت با این پیشنهاد مخالفت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد یکی از نمایندگان مبنی بر پیش بینی ساز وکاری برای اعطای یارانه بنزین به خانوارهای فاقد خودرو مخالفت کردند.

ادامه دارد


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121611686/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%86-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88