محورهای سیاست‌گذاری ایمیدرو در اجرای سند استقرار فناوری نسل ۴ اعلام شد


تهران- ایرنا- سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در راستای اجرای سند راهبردی استقرار فناوری نسل ۴ در حوزه معدن و صنایع معدنی، پنج محور سیاست گذاری و ۱۸ راهبرد آن را اعلام کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84992481/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DB%B4