محصولات نفتی و پتروشیمی معاف از مالیات صادرات تعیین شدند

تنفیذ آیین‌نامه خرید محصولات کشاورزی و دامی وارداتی از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه فراسرزمینی

براساس این گزارش، مطابق بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، به‌منظور کاهش انگیزه صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین و به‌تبع آن فراهم شدن زمینه تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه زنجیره ارزش تولید و عبور از خام فروشی از طریق حمایت از صنایع پایین‌دستی و نیز درآمدهای مالیاتی دولت در راستای افزایش پایداری منابع مالی دولت مقرر شده درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت، بلوم و اسلب، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی از جمله قیر و متانول، اوره و پُلی اتیلن به‌صورت خام و نیمه‌خام در تمام نقاط کشور، مشمول مالیات و عوارض صادراتی شده و فهرست مواد خام و نیمه‌خام علاوه بر موارد مذکور و موارد مندرج در مصوبه سال گذشته دولت، توسط هیأت وزیران تعیین و به تصویب برسد.

با توجه به این‌که حکم مقرر در بند (ن) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور مبنی بر اولویت خرید از شرکت‌های ایرانی فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی در واردات محصولات کشاورزی و دامی در شرایط مساوی عیناً تکرار حکم مقرر در بند (م) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور است، هیأت وزیران به‌منظور جلوگیری از ایراد مجلس شورای اسلامی مصوب کرد آیین‌نامه اجرایی بند (م) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۰، به‌عنوان آیین‌نامه اجرایی بند (ن) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال جاری تنفیذ شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910436/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AFبه گزارش حوزه دولت ایرنا، هیأت وزیران روز چهارشنبه در اجرای بند (ص) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری به‌منظور تحقق جهش تولید دانش‌بنیان و جلوگیری از صادرات نهادهایی که مورد نیاز داخل هستند، فهرست مواد و محصولات معدنی و محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به‌صورت خام و نیمه‌خام که درآمد حاصل از صادرات آنها در تمام نقاط کشور مشمول مالیات هستند را تعیین کرد.