محاسبه الکترونیکی حقوق دولتی معادن


تهران- ایرنا- حقوق دولتی معادن برای اولین بار به‌صورت الکترونیکی و بر اساس ضرایب شورای عالی معادن محاسبه و ابلاغ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85017511/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86