مجوز ۲ شرکت سرمایه‌گذار معدن تیتانیوم در قلعه‌گنج ابطال می‌شود


جیرفت- ایرنا – رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب کرمان گفت: مجوز ۲ شرکت سرمایه‌گذار معدن تیتانیوم در شهرستان قلعه گنج به دلیل فعالیت نداشتن ابطال و بزودی به شرکت جدیدی مجوز داده می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85014388/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%DB%B2-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D8%AA%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D9%84%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AC-%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF