مجوزی برای افزایش قیمت‌ لوازم‌خانگی صادر نشده است


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صمت اعلام کرد:‌ هیچ مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی صادر نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991734/%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA