مجالی برای بیان وعده‌های صادق؛ ۱۴۰ واحد راکد مازندران در ریل تولید


ساری – ایرنا – دستور اکید مسوولان ارشد کشوری و استانی در یکسال گذشته برای تعیین تکلیف واحد صنعتی راکد در مازندران، براساس آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت تاکنون چراغ ۱۴۰ واحد تولیدی استان را با برگشت سه هزار و ۳۰ نیروی انسانی تعلیقی به محل کارشان روشن کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975627/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B9%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%DB%B1%DB%B4%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D9%84