مبلمان ایرانی قابل رقابت با محصولات کیفی جهانی است


تهران- ایرنا- یک فعال صنعت مبل گفت: هرچند مبلمان ایرانی از نظر کیفی قابل رقابت با محصولات مشابه ترکیه‌ای و چینی است، اما از نظر قیمتی قابل رقابت نیست و نیازمند حمایت است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164741/%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA