ماجرای لغو تقسیط بدهی مالیاتی مودیان حقوقی چیست؟

مهدی موحدی بکنظر در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد ابهامی که در مورد تقسیط بدهی مالیاتی مودیان حقوقی ایجاد شده است، توضیح داد: یکی از مدیران کل سازمان در استان‌ها که اختیار تفویض تقسیط بدهی را دارد، این اختیار را به مدیران خود در ادارات شهرستانی تفویض کرده بود. اما اکنون به دلیل مدیریت متمرکز، تفویض تقسیط بدهی را که به مدیران خود داده بود را پس گرفته و در اختیار خودش قرار داده است.

وی ادامه داد: بنابراین اختیار تقسیط بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی غیردولتی و مالیات بر ارزش افزوده از این اشخاص گرفته نشده است. فقط مدیرکل یک استان این اختیار را از مدیران شهرستانی خود گرفته است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402042717756/%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%AA%D9%82%D8%B3%DB%8C%D8%B7-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA

سخنگوی سازمان امور مالیاتی توضیحاتی را در مورد ابهامات ایجاد شده در راستای لغو تقسیط بدهی مالیاتی ابرازی عملکرد مودیان اشخاص حقوقی ارائه کرد.