لزوم حرکت به سمت معدن‌کاری سبز در کشور


تهران- ایرنا- رییس انجمن سنگ آهن ایران گفت:‌ معدن‌کاری سبز، رویه‌ای است که حرکت به سمت آن در اکثر کشورها آغاز شده و ما نیز باید تلاش کنیم از این غافله عقب نمانیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986416/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1