لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن


تهران- ایرنا- مدیر برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی (ایمیدرو) بر لزوم تهیه سند توسعه فناوری در بخش معدن و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، حمایت از بومی‌سازی و ساخت داخلی و صدور خدمات فنی و مهندسی تاکید کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964047/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86