لزوم تعمیق همکاری‌های صنعتی میان ایران و ویتنام با تکیه بر بخش خصوصی


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بر گسترش همکاری های صنعتی بین ایران و ویتنام با تکیه بر بخش خصوصی تاکید کرد و گفت:‌ سریعترین راه ارتباطی بین دو کشور، ارتباط بین بخش‌های خصوصی و صنعتی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85153234/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%DB%8C%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AE%D8%B4