لزوم تدوین استراتژی جامع صنعتی در کشور/ پیشران‌ها باید حمایت شوند


تهران- ایرنا- دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران از نبود استراتژی صنعتی مصوب در کشور انتقاد کرد و گفت: این موضوع سبب شده تکلیف سرمایه‌گذار و کارآفرین مشخص نباشد و به همین دلیل سرمایه‌گذار و کارآفرین نمی‌داند تا کجا می‌تواند رشد کند و بزرگ شود که با آن برخورد نشود؟


منبع: https://www.irna.ir/news/85057528/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DA%98%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA