لزوم ایجاد ساختار منسجم در حوزه اکتشاف


تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: کمیته اکتشاف ایمیدرو باید نگاه ملی به حوزه اکتشاف را سرلوحه کار خود قرار دهد و در این راستا نیازمند ایجاد ساختار منسجم هستیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955898/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AC%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81