لزوم ارتقای کیفیت لوازم خانگی برای فتح بازارهای جدید


تهران- ایرنا- مدیرکل دفتر صنایع لوازم‌خانگی و اداری وزارت صمت گفت: امروز در راستای مغتنم شمردن فرصت‌ها، باید چرخه یادگیری و برنامه‌ریزی را برای بازارسازی به طور همزمان دنبال و محصولات ساخت ایران را به بازارهای منطقه و سایر نقاط جهان معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84975866/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AE%D8%A7%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF