لحظه شماری برای خروج بزرگترین معدن کرومیت کشور از بلاتکلیفی+فیلم


جیرفت- ایرنا- رییس سازمان صمت جنوب کرمان می‌گوید که امروز(دوشنبه) پاکت‌های مربوط به مزایده معدن کرومیت آسمینون به عنوان بزرگترین معدن کرومیت کشور باز می‌شود و کارگران، ساکنان و مدیران منطقه لحظه شماری می‌کنند تا بالاخره تکلیف واگذاری این معدن هم هرچه زودتر به سرانجام برسد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973549/%D9%84%D8%AD%D8%B8%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85