لایحه واردات خودروهای کارکرده به تعدیل قیمت‌ها در بازار کمک می‌کند


تهران – ایرنا – عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب لایحه واردات خودروهای کارکرده به رفع التهاب بازار و تعدیل قیمت‌ها کمک می کند، گفت: بازار سالانه به عرضه یک میلیون و پانصد هزار دستگاه خودرو داخلی و خارجی نیاز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85110729/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF