لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی دولت های ساحلی خزر اصلاح شدنمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی دولت های ساحلی خزر را برطرف کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز سه‌شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱ مجلس در جریان رسیدگی به لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر اعاده شده از شورای نگهبان با اعمال اصلاحاتی عبارتی در این لایحه موافقت کردند.

بنابراین در جزء ۴ ماده ۴ عبارت «رقومی» جایگزین عبارت دیجیتالی شد.

همچنین در ماده ۶ عبارت در صورت انتصاب نهاد صلاحیت دار دیگر یا تبدیل عنوان مرجع ذیصلاح طرف ذی‌نفع امین را در این خصوص مطلع می‌کند و امین باید طرف های دیگر را مطلع کند جایگزین فراز انتهایی این ماده شد.
انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401091510255/%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AD%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D9%84%DB%8C-%D8%AE%D8%B2%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF