قیمت نفت سنگین ایران کاهش یافت

طبق آمار منابع ثانویه اوپک، مجموع تولید نفت اوپک در مارس، به ۲۸.۸۰ میلیون بشکه که در روز رسید که ۸۶ هزار بشکه در روز در مبنای ماه به ماه کاهش داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402012412139/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

جدیدترین گزارش ماهانه اوپک نشان داد قیمت نفت سنگین ایران ماه میلادی گذشته، بیش از سه درصد کاهش پیدا کرده است.

تولید نفت ایران با 8000 بشکه در روز کاهش، به ۲.۵۶۷ میلیون بشکه در روز رسید.

تولید نفت در عربستان سعودی افزایش پیدا کرد در حالی که تولید در آنگولا، عراق و نیجریه کاهش داشت.

ارزش سبد نفتی اوپک در مارس به ۷۸ دلار و و ۴۵ سنت در هر بشکه رسید که سه دلار و ۴۳ سنت معادل ۴.۲ درصد در مقایسه با قیمت ۸۱ دلار و ۸۸ سنت در فوریه کاهش داشت. میانگین ارزش سبد نفتی اوپک از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، به ۸۰ دلار و ۵۶ سنت در هر بشکه رسید که در مقایسه با میانگین قیمت ۹۸ دلار و ۱۱ سنت در مدت مشابه سال گذشته، ۱۷ دلار و ۵۵ سنت معادل ۱۷.۹ کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، جدیدترین گزارش “بازار نفت” سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) نشان داد قیمت نفت سنگین ایران در مارس، به ۷۸ دلار و ۸۰ سنت در هر بشکه رسیده که سه دلار و هشت سنت معادل ۳.۸ درصد در مقایسه با قیمت ۸۱ دلار و ۸۸ سنت در فوریه کاهش داشته است. میانگین قیمت نفت سنگین ایران از ابتدای سال ۲۰۲۳ تاکنون، به ۸۰ دلار و ۶۷ سنت در مقایسه با ۹۷ دلار و ۵۵ سنت در مدت مشابه سال ۲۰۲۲ رسیده است.