قیمت مواد اولیه، دستمزد و اجاره‌بها سبب رشد قیمت‌ها شده است


تهران- ایرنا- نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه افزایش نرخ دستمزد، اجاره‌بها و غیره سبب رشد قیمت‌ها شده است، گفت: در سه ‌ماه گذشته به طور متوسط قیمت مواد اولیه تولید پوشاک ۵۰ درصد افزایش داشته است، به همین دلیل افزایش قیمت‌ها دور از انتظار نیست.


منبع: https://www.irna.ir/news/85109903/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B2%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA