قیمت زولبیا و بامیه در بندرعباس تعیین شد


بندرعباس – ایرنا – معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: قیمت هر کیلوگرم زولبیا و بامیه مخلوط درجه یک در بندرعباس ۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85064786/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D9%88%D9%84%D8%A8%DB%8C%D8%A7-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B9%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%AF