قیمت خودروهای برقی و معمولی به یکدیگر نزدیک می‌شود

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402041409304/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

نتایج این  بررسی نشان داد که افراد موثر در این صنعت اظهار کردند که چند سال دیگر زمان نیاز است تا به برابری قیمت واقعی برسد.

خودروهای الکتریکی با ورود مدل‌های ارزان‌تر به کشورهایی از جمله سنگاپور، به قیمت برابر با خودروهای معمولی نزدیک‌تر می‌شوند.

قیمت خودروهای برقی و معمولی به یکدیگر نزدیک می‌شود
به گزارش ایسنا و به نقل از بیزینس، ورود وسایل نقلیه الکتریکی کوچکتر و ارزان‌تر به سنگاپور شکاف قیمت را با خودروهای معمولی کاهش می‌دهد.