قیمت‌گذاری دستوری به تولید آسیب وارد می‌کند


تهران- ایرنا- رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: اقتصاد دستوری در دنیا دارای ۲ حالت است که شامل اقتصاد در زمان بحران یا اقتصاد بیمار می‌شود؛ اکنون در کشور با بحران خاصی مواجه نیستیم، اما اقتصاد دستوری در ساده‌ترین کالاها اعمال شده که باعث آسیب جدی به تولید می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85098036/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF