قیمت‌های کاذب خودرو در فضای مجازی، عامل التهاب بازار


تهران- ایرنا- چند هفته‌ای است که قیمت خودرو در فضای مجازی شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و قیمت‌هایی بی‌حساب و کتاب و کاذب عنوان می‌شود. مساله‌ای که به‌جز تحمیل استرس به مردم نتیجه دیگری در پی ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84982229/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B0%D8%A8-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1