قیمت‌های جدید خودروها باید منجر به تامین نقدینگی خودروسازان و افزایش تولید شود


تهران- ایرنا- یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سازمان حمایت و شورای رقابت باید در اعلام و ابلاغ قیمت‌های جدید خودروها به موقع و متناسب با تورم و تغییر نرخ ارز عمل کنند تا ضمن زیان‌ده نبودن قیمت‌ها، تامین نقدینگی خوبی برای خودروسازان انجام شود و در ادامه تولید خوبی را شاهد باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073253/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%82%D8%AF%DB%8C%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%88