قول دولت برای پرداخت مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران

رئیس کمیسیون کشاورزی با اشاره به پرداخت ۵ همت از مطالبات گندم‌کاران طی روزهای اخیر گفت: دولت قول داده که ۱۰ همت باقی مانده از مطالبات گندم‌کاران را ظرف یکی دو هفته آتی پرداخت کند تا مطالبات گندم کاران به صفر برسد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران: امیدواریم تا هفته آینده کل مطالبات گندم‌کاران تسویه شود

وی افزود: به دلیل افزایش قیمت گندم، هم مقدار تولید گندم‌کاران افزایش یافت و هم اینکه مقداری از گندم‌های موجود در انبارها از سوی کشاورزان به دولت تحویل داده شد؛ این یعنی چیزی در حدود ۸۰ همت برای خرید حدود ۷.۵ میلیون تن گندم مورد نیاز کشور که از سوی گندم‌کاران تامین شده، مورد نیاز بود که از این میزان تقریباً ۱۵ همت پرداخت نشده بود.

محمد جواد عسکری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندم کاران از سوی دولت اظهار کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ تقریباً چیزی در حدود ۷۱ هزار میلیارد تومان (همت) اعتبار برای خرید گندم تعیین شده است.

عسکری با تاکید بر اینکه در مجلس بصورت جدی پیگیر پرداخت مطالبات گندم‌کاران هستیم، خاطر نشان کرد: گندم‌کاران باید فوری پول گندم خود را دریافت کنند تا بتوانند به کشت بعدی خود برسند؛ یعنی باید نقدینگی در اخیار داشته باشند تا بتوانند نهاده‌های کشت بعدی را دریافت کنند.

در این زمینه بخوانید:

رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه گندم‌کاران باید فوری پول گندم خود را دریافت کنند تا بتوانند به کشت بعدی خود برسند، گفت: دولت قول داده که ۱۰ همت باقی مانده از مطالبات گندم‌کاران را ظرف یکی دو هفته آتی پرداخت کند تا مطالبات گندم کاران به صفر برسد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401070502042/%D9%82%D9%88%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86