قم؛ فرصت‌های معدنی با چالش‌ زیست‌محیطی


قم – ایرنا – معادن ظرفیت‌های بسیاری برای رشد اقتصاد کشور دارند، از این رو دولت مردمی سیزدهم به این بخش به‌ویژه در مناطق معدن خیزی مانند قم رویکرد بسیار جدی داشته، و در عین توجه به مسائل زیست محیطی، عزم خود را برای برداشتن موانع و محدودیت‌های موجود جزم کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84945072/%D9%82%D9%85-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%8C