قطعی گاز صنایع به زودی برطرف می شود


تهران- ایرنا- سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: قطعی گاز صنایع موقتی است و به زودی با بهبود شرایط جوی و برطرف شدن این محدودیت، تولید صنعتی به روال سابق بازخواهد گشت.


منبع: https://www.irna.ir/news/84999342/%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF