قرق ۱۵ کیلومتری اطراف مس خاتون‌آباد/معاون استاندار کرمان: ۶ماه فرصت داده می‌شود


کرمان- ایرنا- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با بیان اینکه قرق ۱۵ کیلومتری اطراف مس خاتون آباد در شهرستان شهربابک، جمع آوری تمامی دام‌های محدوده و پرداخت حقوق عرفی دامداران الزامی است گفت که برای رفع مشکلات مهلت به شرکت مس داده می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099218/%D9%82%D8%B1%D9%82-%DB%B1%DB%B5-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%B3-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DB%B6%D9%85%D8%A7%D9%87