قرق شکنی آببندان بالابیشه سر بابل

روستای بیشه سر در مازندران، شهرستان بابل، بخش مرکزی، دهستان فیضیه قرار دارد.آببندان روستای بالابیشه سر که خراجی نام دارد، آب زمینهای کشاورزی منطقه را تامین میکند. همه ساله پس از پایان دوره آبگیری از این آببندان مراسم قرق شکنی در آن برگزار میشود و مردم روستا در یک روز و ساعت مشخص با وسایل ساده ماهیگیری که به شکل سنتی ساخته شده است به ماهیگیری میپردازند.قرق شکنی در سال بسته به حجم آب دو تا سه بار تکرار میشود.در نقاط عمیق از قایق و در قسمتهای کم عمق با ابزاری نظیر کرفا ،چفی و یا کن جهت قرق شکنی استفاده میشود.اردک ماهی،آزاد و کپور از جمله ماهی های این آببندان هستند.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402042314539/%D9%82%D8%B1%D9%82-%D8%B4%DA%A9%D9%86%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84