قرعه‌کشی روشی غیرعلمی در بازار خودرو است/ بازار شفاف بورس کالا را نمی‌توان زیر سوال برد


تهران- ایرنا- کارشناس ارشد بازار سرمایه با بیان اینکه مشخص نیست چرا برخی افراد خواهان عدم حضور خودرو در بورس هستند، گفت: بورس کالا در همه دنیا به عنوان بازاری قانونمند شناخته شده می‌شود و  قرعه‌کشی روشی غیرعلمی در بازار خودرو است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997277/%D9%82%D8%B1%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7