قرارداد ۹۰۰ هکتار اراضی راکد در شهرک‌های صنعتی فسخ شد


اردبیل-ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قرار داد ۹۰۰ هکتار اراضی راکد در شهرک ها و نواحی صنعتی مناطق مختلف کشور فسخ شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85093128/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B9%DB%B0%DB%B0-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D9%81%D8%B3%D8%AE-%D8%B4%D8%AF