قرارداد ۲۵۰ میلیون روبلی شرکت دانش‌بنیان ایرانی با روس‌ها منعقد شد


تهران- ایرنا- یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی تولیدکننده سیستم‌های مدیریت الکترونیک خودرو و سیستم‌های ایمنی خودرو موفق به عقد قرارداد تولید ECU (کامپیوتر خودرو) و سنسورهای مرتبط با ECU به ارزش ۲۵۰ میلیون روبل شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85028268/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DB%B2%DB%B5%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF