قرارداد صادرات سه مدل خودرو به روسیه و بلاروس منعقد شد


تهران- ایرنا- شرکت سایپا از انعقاد قرارداد سه مدل خودروی تولیدی این شرکت به کشورهای روسیه و بلاروس خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85099959/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86%D8%B9%D9%82%D8%AF-%D8%B4%D8%AF