قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال لطمه می‌زند/ افزایش ۲۰ درصدی تولید منسوجات نبافته


تهران- ایرنا- معاون صنایع عمومی وزارت صمت با بیان اینکه قاچاق و کالاهای تقلبی به تولید و اشتغال رسمی کشور لطمه می‌زند، گفت: رفع انحصار در تامین مواد اولیه منسوجات نبافته، تولید را در این حوزه ۲۰ درصد افزایش داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85132844/%D9%82%D8%A7%DA%86%D8%A7%D9%82-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B7%D9%85%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0