قاضی زاده: وزارت ارشاد به وظایفش در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار عمل کند

یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی خواستار اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد شد و اظهار کرد: قطعاً گزارش نظارتی درباره عملکرد ارشاد در زمینه اجرای قانون تسهیل کسب و کار دریافت خواهیم کرد.

قاضی‌زاده هاشمی افزود: نگاه مردم است که باید یک رسانه را بپذیرد و این موضوع نیازمند تشخیص نیست که بگوییم تعداد رسانه‌ها را کم یا زیاد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه «وزارت ارشاد باید قانون را اجرا کند»، اظهار کرد: قطعاً گزارش نظارتی درباره عملکرد ارشاد در زمینه اجرای قانون تسهیل کسب و کار دریافت خواهیم کرد.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401121511165/%D9%82%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81%D8%B4-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس درباره اظهارات اخیر وزیر ارشاد و انتقادات او از تعدد رسانه‌ها در کشور تاکید کرد: نمی‌شود که بخواهیم یک حق قانونی را محدود کنیم یا کمتر اجرا کنیم یا اصلاً آن را اجرا نکنیم؛ نباید در اجرای قانون توسط هر دستگاهی اعمال سلیقه شود بلکه باید مجوزها صادر شود و پس از آغاز فعالیت رسانه‌ها، رسانه‌ای که قوی تر باشد خودش می‌تواند جایگاه خود را پیدا کند.

احسان قاضی زاده هاشمی در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر لزوم اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برای وزارت ارشاد الزام آور است و این وزارتخانه به عنوان یکی از اجزای اجرایی این قانون باید اقدامات عاجلی در اجرای آن داشته باشد و به تسهیل فرآیندهای خود سرعت ببخشد.