قابلیت صادرات ۵ میلیارد دلاری در صنعت سنگ تزئینی وجود دارد


تهران- ایرنا- رییس انجمن سنگ ایران گفت: باتوجه به پتانسیل معادن قابل دسترس در کشور، قابلیت صادرات و ارزآوری سالیانه پنج میلیارد دلاری در صنعت سنگ تزئینی کشور وجود دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85079073/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF