قابلیت صادرات ۳۰۰ میلیون‌دلاری در صنعت مبلمان وجود دارد/ لزوم تلفیق دانش و مهارت


تهران- ایرنا- یک مدرس دانشگاه گفت: صنعت مبلمان دارای قابلیت و پتانسیل صادرات دست‌کم ۳۰۰ میلیون‌دلاری در سال است و در این راستا، نزدیکی صنعت و دانشگاه و علم بامهارت می‌تواند بسیار ثمربخش باشد.

 


منبع: https://www.irna.ir/news/85162104/%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DB%B3%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85