قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی منصوب شد


تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در حکمی، «سید مهدی نیازی» معاون هماهنگی و امور کسب و کار این وزارتخانه را را به عنوان قائم مقام وزیر در امور بازرگانی منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994767/%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%AF