فیلم / معدن مرمریت چناران زیر چرخ استهلاک


مشهد- ایرنا- معدن مرمریت چناران در خراسان رضوی که چند ماهی از راه اندازی آن می گذرد، از همان ابتدای کار با مشکل تامین سوخت ماشین آلات وارداتی و استهلاک آنها مواجه شده است و حمایت مسوولان را نیاز دارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164135/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%DA%86%D8%B1%D8%AE-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%84%D8%A7%DA%A9