فیلم/ خبر مدیرعامل ایمیدرو از بومی‌سازی ۲۶ قطعه صنعت فولاد


شهرکرد-ایرنا- وجیه‌الله جعفری معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل ایمیدور در جریان سفر به چهارمحال و بختیاری از بومی‌سازی ۲۶ هزار قطعه صنعت فولاد توسط متخصصان ایرانی خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85051878/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%88%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DB%B2%DB%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF