فولادی‌ها در ٩ ماهه امسال چقدر صادر کردند؟

از ابتدای سال جاری تا پایان آذر ماه، ٣٢٠ هزار تن مقاطع تخت فولادی صادر شده که در مجموع نسبت به صادرات این مقاطع در ٩ ماهه ۱۴۰۰ معادل ۴۵۴ هزار تن ٣٠ درصد. کاهش تولید رخ داده است.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401111611695/%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF

در نهایت نیز بر اساس آمار، طی ٩ ماهه امسال ۶٣٠ هزار تن آهن اسفنجی صادر شده که به نسبت ٨۶٩ هزار تن مجموع  آهن اسفنجی صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۰،  کاهش ٢٨ درصدی را تجربه کرده است.

پس از آن صادرات شمش فولاد نیز افزایش یک درصدی را ثبت کرده و از پنج میلیون و ١٩٠ هزار تن در مجموع ٩ ماهه ١۴٠٠ به پنج میلیون و ٢٢۴ هزار تن در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

در مقابل صادرات سایر اقلام فولادی در مجموع ٩ ماهه ۱۴۰۱، همچون مقاطع تخت، محصولات فولادی و آهن اسفنجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افت یک درصدی برای محصولات فولادی،  افت ٢٨ درصدی برای آهن‌اسفنجی و افت ٣٠ درصدی برای مقاطع تخت ثبت شده است.

از مجموع کل محصولات فولادی تولید شده در ٩ ماهه سال جاری، دو میلیون و ۴۵٨ هزار تن صادر شده که یک درصد کمتر از میزان صادرات آن در مدت مشابه سال گذشته  (دو میلیون و ۴٨٠ هزار تن) است.

طبق آمار، طی ٩ ماهه سال جاری بالغ بر ١٠ میلیون تن صادرات اقلام فولادی صورت گرفته که نسبت به مدت مشابه سال گذشته برای مقاطع تخت، محصولات و آهن اسفنجی کاهشی ثبت‌ شده و تنها میزان صادرات شمش فولاد و مقاطع طویل افزایشی رقم خورده است.

بر اساس آماری که توسط انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در اختیار ایسنا قرار گرفت، طی ٩ ماهه امسال دو میلیون و ١٣٨ هزار تن مقاطع طویل فولادی صادر شده که نسبت به دو میلیون و ٢۶ هزار تن صادر شده در مدت مشابه سال گذشته شش درصد بیشتر شده است.