فعال اقتصادی: عملکرد وزیر صمت در حوزه فولاد شاهکار بوده است

موسوی خورشیدی با بیان اینکه زحمات وزیر صمت در این بخش را نمی‌توان نادیده گرفت تصریح کرد: عملکرد وی نسبت به پنج سال گذشته در کنترل قیمت فولاد که سبب ثبات قیمت محصولات به خصوص در بخش خودرو نیز شده امروز قابل دفاع است. چرا که در غیر این صورت شاهد تورم غیر قابل باوری می‌بودیم.

وی با بیان اینکه علت این سیاسی‌کاری‌ها را نمی‌دانیم اظهار داشت: به عنوان یک فعال اقتصادی مخالف این استیضاح هستیم چرا که در صورت ادامه پیدا کردن این‌گونه حرکت‌های سیاسی علاوه بر تورم این احتمال وجود دارد که شاهد تعطیلی واحدهای فعال در این بخش و تعدیل نیرو باشیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/84923203/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

سید علی موسوی خورشیدی که در استان گلستان فعال است در گفت‌وگو با ایرنا افزود: در طول یک سال گذشته شاهد کاهش ۲۵ درصدی قیمت فولاد در کشور بودیم که رسیدن به چنین نقطه مثبتی به دلیل مدیریت و عملکرد خوب فاطمی امین بوده است.

وی با بیان اینکه در این مدت شاهد افزایش قیمت فولاد نبودیم اظهار داشت: عملکرد وزیر صمت در این بخش موجب شد تا علاوه بر کاهش قیمت از تورم افسارگسیخته نیز جلوگیری شود.