فعالیت تایرسازان با ۱۰ درصد ظرفیت تکذیب شد/ بهبود روند تامین ارز صنعت


تهران- ایرنا- سخنگوی انجمن صنعت تایر ایران گفت: برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح شده، فعالان این صنعت با حداکثر ظرفیت خود مشغول به تولید هستند و فقط یک کارخانه با ۱۰ درصد ظرفیت کار می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85167465/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D8%B0%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86