فعالان صنعت ارتباطات: کریدور سبز تهران-مسکو تقویت شود + فیلم


مسکو- ایرنا- فعالان صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران که در نمایشگاه سویاز ۲۰۲۳ روسیه شرکت کرده‌اند، خواهان تقویت کریدور سبز مراودات تجاری میان تهران – مسکو هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85083344/%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85