فروش پسماند روی، مرهمی بر زخم‌ چندین ساله زنجان


زنجان – ایرنا – فروش پسماند روی انبار شده در شهرک تخصصی زنجان که بعد از سال‌ها کش و قوس قضایی میان دولت و بخش خصوصی به زودی آغاز می‌شود مرهمی بر زخم چندین ساله این استان و مناطق آسیب دیده از این پسماندها است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031009/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%BE%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%DA%86%D9%86%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86